Namaszczenie chorych

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone (Jk 5, 14-15).

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu (KKK nr 1499).

Kościół – na wzór swojego Mistrza Jezusa Chrystusa - od samego początku otaczał szczególną opieką modlitewną wszystkich chorych i spieszył im z posługą sakramentalną. Pośród najważniejszych „skutków” tego sakramentu, Katechizm wymienia: 
łaskę umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości;
odnowienie ufności i wiary w Boga oraz umocnienie przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią;
uzdrowienie duszy oraz ciała, jeśli taka jest wola Boża;
odpuszczenie grzechów; 
otrzymanie siły i daru głębszego zjednoczenia z męką Chrystusa;
przygotowanie na przejście do życia wiecznego.

Kiedy przyjmuje się ten sakrament?

Namaszczenie chorych NIE JEST sakramentem przeznaczonym TYLKO dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. (KKK 1515)

Ponadto Katechizm Kościoła Katolickiego zachęca do przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych przed każdą trudną operacją, a także wszystkie osoby starsze, u których pogłębia się słabość. (por. KKK 1516)

W naszej parafii kapłani odwiedzają chorych w każdy pierwszy piątek miesiąca. Udają się oni z posługą sakramentalną: spowiedzią i Komunią Świętą. W razie potrzeby można jednak wezwać kapłana o każdej porze 
(telefonicznie lub osobiście).  

Czy ostatnie namaszczenie i namaszczenie chorych to ten sakrament?

Sakrament namaszczenia chorych często jeszcze błędnie mylony jest z Wiatykiem, czyli ostatnią Komunią Świętą jakiej udziela się w umierającemu człowiekowi jako Pokarm (Ciało Chrystusa) na drogę do wieczności. Katechizm nazywa Wiatyk „sakramentem przejścia ze śmierci do życia, przejścia z tego świata do Ojca”.  
Nie istnieje zatem coś takiego jak „ostatnie namaszczenie”; możemy mówić co najwyżej o ostatniej Komunii Świętej, czyli Wiatyku.

Ile razy można przyjąć sakrament namaszczenia chorych?
 
Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć wiele razy. Powinniśmy korzystać z niego zawsze, ilekroć np. pogarsza się nasz stan zdrowia. Nie chodzi oczywiście o to, by nadużywać tego sakramentu, lecz by kierować się dobrem duchowym osoby, która odczuwa potrzebę umocnienia w cierpieniu, chorobie czy starości. Ważne by nie zwlekać z przyjęciem tego sakramentu do ostatniej chwili lub wówczas gdy jest już za późno na jego przyjęcie. Sakrament namaszczenia (podobnie jak wszystkie inne) można udzielić tylko osobie żywej! Kościół nie namaszcza zmarłych!
 
Co trzeba przygotować przed przyjściem kapłana?
 
Przed przyjściem kapłana do domu przygotowujemy:
stół nakryty białym obrusem, na którym stawiamy krzyż,
świece, poświęconą wodę i watę. 
Ważne, by cała rodzina uczestniczyła w tym sakramencie włączając się tym samym w modlitwę Kościoła.