Pytania i odpowiedzi

Kto pyta, nie błądzi! 
W tym dziale zapraszamy Was właśnie do stawiania pytań, jakie być może Was nurtują od dłuższego czasu, a na które chcielibyście poznać odpowiedzi. Oczywiście, mamy na uwadze pytania dotyczące wiary i Kościoła, bo to jest to, na czym odrobinkę się znamy 
:)

Pytania prosimy przysyłać na adres elektroniczny naszego klasztoru.

Kiedy nie dostanę rozgrzeszenia?

Rozgrzeszenie nie jest prywatną sprawą księdza i nie zależy od jego „widzimisię”. Jeśli tylko penitent (ten który się spowiada) jest dysponowany do jego przyjęcia, kapłan ma obowiązek udzielić przebaczenia grzechów.

Kapłan nie może udzielić rozgrzeszenia w kilku przypadkach, które określa Kodeks Prawa Kanonicznego oraz kondycja moralna samego penitenta. Najczęstszym jednak powodem, dla którego kapłan nie może udzielić rozgrzeszenia jest ciągła sytuacja grzechu, w której znajduje się penitent, np. związek niesakramentalny. Dla otrzymania przebaczenia grzechów nie wystarczy zatem tylko żałować za grzechy, ważne jest by człowiek był przede wszystkim dysponowany, gotowy na jego przyjęcie tak, by nie zmarnować łaski Bożej którą otrzymuje w tym sakramencie.

W razie jakichkolwiek uzasadnionych wątpliwości co do decyzji spowiednika powinniśmy się poradzić innego kapłana. 

 

Komu Kościół odmawia katolickiego pogrzebu?

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (Kan. 1184), jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

  • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
  • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
  • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

Choć sprawa wydaje się być kontrowersyjna dla wielu ludzi, trzeba jednak pamiętać o tym, że Kościół odmawiając pogrzebu katolickiego nikogo nie potępia, a pragnie jedynie uszanowować wolny wybór i decyzje tych ludzi, którzy za życia nie chcieli mieć z Kościołem nic wspólnego lub którzy jawnie występowali przeciwko niemu.