Wizyta duszpasterska 2016/2017

            REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE                                               
    W  PARAFII  ŚW. MARII  MAGDALENY  W  KONINIE:   18  –  21 MARCA  2018 R. 

                                     NIEDZIELA – 18 MARCA
 7.00 –  Msza św. z nauką ogólną.
 8.00 –  Msza św. z nauką ogólną.
 9.30 –  Msza św. z nauką ogólną.
11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci.
12.30 – Msza św. z nauką ogólną.
 17.15 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
18.00 – Msza św. z nauką ogólną

                   PONIEDZIAŁEK – 19  MARCA ( Urocz. Św. Józefa
8.00 – Msza św. z nauką ogólną.
9.30 – Nabożeństwo z nauką dla dzieci kl. IV -VI
        11.00 – Nabożeństwo z nauką dla dzieci kl. I - III
        16.00 – Msza św. nauką ogólną
        18.00 – Msza św. z nauką ogólną.
        19.00 – Nauka stanowa dla małżonków i rodziców cz. I
    WTOREK – 20  MARCA

 8.00 – Msza św. z nauką ogólną.

 9.30 – Droga Krzyżowa z nauką dla dzieci kl. IV-VI

 11.00 – Droga Krzyżowa z nauką dla dzieci kl. I-III
 16.00 – Msza św. z nauką dla chorych i udzieleniem Sakramentu Chorych
  18.00 – Msza św. z nauką ogólną. 
 19.00 – Nauka stanowa dla małżonków i rodziców cz. II
  ŚRODA – 21  MARCA
  8.00 – Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwem rekolekcyjnym.
  9.30 – Msza św. z nauką i zakończenie rekolekcji kl. IV-VI
  11.00 – Msza św.  nauką i zakończenie rekolekcji kl. I –III
  16.00 – Msza św. z nauką  ogólną i błogosławieństwem rekolekcyjnym.
   18.00 – Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwem rekolekcyjnym.

                SPOWIEDŹ  ŚW.  PÓŁ  GODZINY  PRZED  MSZĄ  ŚW.

                     KORONKA   DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO  GODZ.  15.40.