Wspólnota Krwi Chrystusa

" Ludzkość, tak często raniona
przez nienawiść i przemoc,
odczuwa coraz bardziej
niż kiedykolwiek
potrzebę skuteczności działania
Krwi Zbawiciela,
Krwi Chrystusa.
W niej zawiera się
wielka moc miłości Chrystusa,
nadzieja,
a także droga pojednania".

Jan Paweł II

 

Należąc do Wspólnoty Krwi Chrystusa, rozwijamy i pogłębiamy życie duchowe poprzez:
>> Osobistą formację członków
>> Ożywienie życia parafialnego
>> Apostolstwo modlitwy w duchowości Krwi Chrystusa
>> Działalność charytatywno - opiekuńczą
>> Ewangelizację
>> Walkę o godność każdego człowieka
>> Promocję rodziny
Zapraszamy także CIEBIE!
Spotkanie Grupy WKC w naszej Parafii w każdy czwartek o godz: 16:20. Animator Marianna. Kontakt: 698846286