Rada Parafialna

Rada Parafialan  2022

1. o. Jeremiasz Marek Szewczyński

2. Ryszard Pawlak

3. Dorota Rachwalik

4. Joanna Rachuba

5. Sylwia Popławska

6. Zbnigniew Popławski

7. Henryk Winiarski

8. MAciej Dzikowski

9. Marek Waszkowiak

10. Marek Rachwalik

11. Anna Koralewska

12. Joanna JAskuła

13. Mariusz Jaskuła

14. Michał Świątecki

15. Paweł Świątecki

16. Patrycja miętkiewicz

17. Marian Jacolik